Monday, May 17, 2010

Seni Pengiklanan

Anda diminta mengiklan produk kereta baru.

Lihat ayat ini.

INI KERETA BARU!

Bandingkan pula dengan ini.

INI BARU KERETA!

Apa bezanya?

INI KERETA BARU hanya menunjukkan produk kereta baru.

Bagaimana pun, INI BARU KERETA seolah-olahnya menunjukkan hanya inilah kereta sebenar, atau inilah yang dikatakan kereta. Yang lain bukan kereta!